ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ - ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χειμερινό Εξάμηνο 2015-2016

Δευτέρα

Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
    08.00-11.00
Εισαγωγή στη διερμηνεία Αγγλικά προς Ελληνικά
08.00-11.00
Εισαγωγή στη διερμηνεία Γαλλικά προς Ελληνικά
08.00-11.00
Εισαγωγή στη διερμηνεία Ισπανικά προς Ελληνικά

 

11.00-13.00
Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων γερμανικής γλώσσας Ι
11.00-13.00
Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων αγγλικής γλώσσας Ι
11.00-13.00
Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων γαλλικής γλώσσας Ι
11.00-13.00
Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων ισπανικής γλώσσας Ι

15.00-17.00
Ορθοφωνία

13.00-16.00
Εισαγωγή στη διερμηνεία Γερμανικά προς Ελληνικά
  14.00-17.00
Ιστορία της Ευρώπης του 20ού αιώνα / Θεωρητικές προσεγγίσεις της διερμηνείας
 

Εαρινό Εξάμηνο 2015-2016

Δευτέρα

Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08.00-11.00
Διαδοχική & ταυτόχρονη διερμηνεία Ι, Ισπανικά προς Ελληνικά
10.00-13.00
Διαδοχική & ταυτόχρονη διερμηνεία Ι, Γερμανικά προς Ελληνικά
08.00-11.00
Διαδοχική & ταυτόχρονη διερμηνεία Ι, Αγγλικά προς Ελληνικά
08.00-11.00
Διαδοχική & ταυτόχρονη διερμηνεία Ι, Γαλλικά προς Ελληνικά
 
11.30-13.30
Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων ισπανικής γλώσσας ΙΙ
13.30-15.30
Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων γερμανικής γλώσσας ΙΙ
11.30-13.30
Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων αγγλικής γλώσσας ΙΙ
11.30-13.30
Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων γαλλικής γλώσσας ΙΙ
12.00-15.00
Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
15.00-17.00
Ορθοφωνία
    15.00-18.00
Εισαγωγή στην πολιτική οικονομία