ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημ/νία: 10/11/2017
Τίτλος: Πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, από τα έσοδα της κληρονομίας Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου, Αριθ.πρωτ. 5823/1-11-17
περισσότερα εδώ ...


Ημ/νία: 10/11/2017
Τίτλος: ΔΩΡΕΑΝ Πρόσκληση σε παράσταση - ΙΥF - Christmas Miracle in Thessaloniki
περισσότερα εδώ ...


Ημ/νία: 6/30/2017
Τίτλος: Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 για Έλληνες Πολίτες
περισσότερα εδώ ...